En aquesta segona reunió de 2019 els membres del Panell han conegut en primera persona el funcionament dels Parcs Químics de la mà del seu coordinador Angel Lozano. Els panelistas han pogut conèixer les activitats de prevenció i resposta que realitzen aquestes unitats i han pogut resoldre dubtes respecte al dia a dia del seu treball.

El grup ha realitzat una visita a les instal·lacions i als diferents espais en els quals viuen, treballen i s’entrenen els bombers. Posteriorment, la reunió s’ha desenvolupat amb normalitat amb una sessió de treball en la qual s’ha debatut sobre el desafortunat incident ocorregut uns dies abans i s’ha visionat un vídeo sobre els Premis 2018 de Seguretat, Salut, Medi Ambient, Innovació i Qualitat entegados po Dow a diferents empreses de serveis.