• Els representants de l’estudi, El Dr. Francesc Borrull (URV) i Enric Rovira i Anna Cuadras (Departament de Salut de la Generalitat) han volgut conèixer l’opinió dels membres del Panel sobre les conclusions obtingudes.
  • L’estudi conclou que cap dels més de 100 compostos analitzats supera els límits permesos. Els membres coincideixen a assenyalar que el resultat de l’estudi seria de més utilitat si es contrastés amb altres estudis sobre la salut del territori.
  • El Panel ha presentat els seus objectius per al 2015 de la mà del seu nou facilitador Ignasi Fernández. S’han presentat 5 membres nous que formen part de l’ampliació i renovació de l’actual Panel.

El Dr. Francesc Borrull (URV) i Enric Rovira i Anna Cuadras (Departament de Salut de la Generalitat) han presentat el passat 4 de desembre de 2014 l’estudi AVALUACIÓ DEL RISC PER LA SALUT PER EXPOSICIÓ A COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS I HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS A l’ATMOSFERA DEL CAMP DE TARRAGONA en una de les reunions del Panel Públic Assessor de Dow Tarragona.

Els responsables de l’estudi han volgut conèixer l’opinió dels membres del Panel perquè constitueixen una mostra molt representativa de l’entorn en el què s’ha realitzat l’estudi. Els diversos perfils que conformen els panelistes són una gran oportunitat per avaluar la claredat de l’estudi donada la complexitat tècnica del mateix.

La presentació la va iniciar Enric Rovira (Observatori de la Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona) contextualitzant l’estudi i enumerant les entitats col·laboradores del mateix. A continuació el Dr. Francesc Borrull (Facultat de Químiques, URV) ha explicat les bases teòriques i tècniques del procés de recollida de mostres i el seu tractament. S’han analitzat més de 100 compostos, tant volàtils com de partícules en suspensió. S’han pres diverses mostres setmanals en diverses poblacions estratègicament escollides en relació al polígon Químic del Camp de Tarragona.

A continuació, Anna Cuadras (Observatori de la Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona) ha presentat les conclusions sempre en relació a la incidència que aquests compostos puguin tenir en la salut de la població. Encara que en el cas d’algun compost en concret hi ha puntes que no estan en les quantitats recomanables, els resultats extrets confirmen que en cap cas se superen els límits establerts per la legislació vigent.

En el col·loqui posterior, alguns membres del Panel van deixar constància de la seva opinió, comentant que seria interessant una comparativa sobre la incidència de casos de càncer entre la zona analitzada i altres zones de l’Estat que també compten amb instal·lacions industrials similars. Molts membres del Panel es van mostrar molt satisfets amb aquest estudi i han comentat la importància de seguir investigant sobre el tema.