La reunió va començar amb la presentació dels nous panelistes Romà Solé, Mercè Vecina i Lidia Muñoz. Aquestes incorporacions responen als objectius marcats pel Panel de mantenir renovat el gruix principal del mateix i aconseguir maximitzar la representativitat de tots el àmbits de la societat on la companyia hi te  contacte.

A continuació Ignasi Fernandez va passar a compartir amb els panelistes l’informe de l’activitat del Panel durant el 2017. Els membres del panel i els representants de Dow van rebre un dossier amb tota la informació. 

< DESCARREGAR INFORME ANUAL 2017 >

Tot seguit i encara respecte al funcionament intern del panel s’acorden una serie de normes com per exemple que cal un 60% mínim de participació per a dur  terme una reunió, atenent així a una petició per part d’algun membre de intentar no canviar la data de les reunions al darrer moment.

Raoul Milesi ha explicat els resultats de seguretat de 2017. Dow presenta els millors resultats en tots els sites de Dow de grandària semblant. Raoul explica que l’últim accident greu fué el 3 d’agost de 2015.  Helder s’interessà per l’incident i Jaume li explicà els detalls de l’accidenti i com la companyia a implementat proctocolos perquè no es repeteixi.

Pitu proposa el debat de la credibilitat de les xifres. Tina apunta, sobre aquest tema, que és dificil de creure perquè, tots coneixem algú en el nostre entorn que ha estat de baixa laboral.  Matxalen pregunta si en el còmput global d’hores s’inclouen els contractistes. L’adreça explica que sí, que s’inclouen totes les persones que entren a planta, siguin interns o externs.

Raoul explica que aquestos èxits tenen a veure principalment amb la insistència per implantar una cultura de seguretat amb incidència a tots els procediments.

Es genera un debat al voltant de la percepció tradicional de la indústria química i sobre ho dificil que és canviar-la.

En un altre ordre de temes, Carme Oriol pregunta sobre una nova normativa europea pel reciclatge de plàstics (principis de gener). Jaume li respon que la societat actual s’enfronta al repte d’implantar la economia circular i produir productes altament reutilitzables i reciclables mitjançant la tecnologia i la innovació.